Naam “Krabbeneiland”

 

Waar komt de naam Krabbeneiland vandaan?

Mensen vragen aan ons waar deze naam vandaan komt; waren er vroeger krabben te vinden hier?
We moesten het antwoord de mensen altijd schuldig blijven, maar sinds kort weten waar de naam
Krabbeneiland vandaan komt.

Zoals bekend bestaat het eiland Walcheren uit klei, dit met uitzondering van de duinstreken,
dus ook het plaatsje Biggekerke. De Kleilaag, hier wat dikker en daar wat dunner, af en toe
door derrie afgewisseld. Klei en derrie rusten op zand. Ook onderdoor ’t zand van de duinen strekt
de klei en de derrie zich uit. Klei is bezonken slip, dat door de rivieren in de gebergten
uitgeschuurd en meegevoerd wordt. Derrie wordt gevormd door rottende planten in stilstaand zoet
water.

De hoogte van de gebieden op het eiland wisselt nogal en dat is bij het dorp Biggekerke ook zo.
Het dorp zelf ligt het hoogst. Richting de molen liggen de lager gelegen streken. De weilanden
die om Krabbeneiland liggen richting Middelburg liggen het laagst. De geschiedenis vertelt dat
Krommenhoeke, Biggekerke, maar ook Krabbeneiland heerlijkheden waren (een heerlijkheid betekent
letterlijk het bezit van een heer in de middeleeuwen) met vluchtbergen.
De vluchtbergen in Biggekerke en Krommenhoeke zijn nog zichtbaar, maar de vluchtberg van
Krabbeneiland is helaas verdwenen. De waterlopen vormen de grenzen van de vroegere heerlijkheden.

Wanneer weet de geschiedenis niet precies, maar er is een tijd geweest dat deze streek bedekt was
met water, soms stromend, soms stilstaand, de klei liet bezinken en derrievormig toeliet. Maar in
zeewater kan geen derrievorming plaatsvinden dus moet het water in een open verbinding zijn geweest
met het zeewater. De vloed nam de zoutwaterdieren mee het land in en de eb nam de derrie en de klei
mee de zee in.
De vele schelpen van de zoutwaterdieren die in de bodem zijn aangetroffen vertellen dat het zo moet zijn
gegaan.

De conclusie is dus dat Krabbeneiland vroeger wel degelijk een eiland is geweest en dat er in het water
rondom krabben hebben geleefd.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.